Sankt Örjansgården är en liten waldorfförskola med plats för 12 barn i en syskongrupp. Förskolan startade för 25 år sedan och finns runt hörnet vid Odenplan. Den är en av få förskolor som har lyckats behålla det lilla formatet och värnar om den trygghet det innebär för barnen att ingå i en liten grupp. Förskolan drivs av en ideell stiftelse.

Förskolans lokaler är pedagogiskt utformade för att stimulera barnen till fantasi, kreativitet och lek. Vi delar liksom de flesta andra innerstadsförskolor utmaningen att inte ha en egen gård för utevistelse och ser därför till att barnen får sin dagliga utevistelse genom att promenera till en närliggande park.

Kost och måltider

Maten som serveras är biodynamisk, vegetarisk och lagas på förskolan av närproducerade råvaror.

Mer om oss

Verksamheten kännetecknas av låg personalomsättning (hög frisknärvaro) och bedrivs med fokus på kontinuitet. Därigenom får barnen en lugn vardag med återkommande händelser och rytm för att skapa trygghet, vilket kan ses som en grund för all vidare utveckling och lärande.